อะไหล่ทั่วไป
ทำด้วย PP.(ฉีด) เชื่อมติดกับถัง pp.ได้
เหมาะกับทำท่อน้ำทิ้ง
เกลียวใน 1"