รวมรูปภาพ


pp blower 1 hp
blower 10 hp
blower 10 hp
blower 20 hp
wet scrubber 15 hp
pp duct
elblow 90
pvc duct
hood
wet scrubber 10 hp
hoodlab
furnituer lab
fillter
chromium platingtank
gold plating tank
rinse tank
plating tank
copper platingtank
barrel
plating line