1. ต้มล้างไขมัน
  2. ล้างน้ำ 1
  3. อุลตร้าโซนิค
  4. ล้างน้ำ 1,2
  5. ล้างไฟฟ้าบวก
  6. ล้างน้ำ 1,2
  7. ล้างไฟฟ้าลบ
  8. ล้างน้ำ 1,2
  9. จุ่มกรด กระตุ้นผิว
10. ล้างน้ำ 1,2
  11. ชุบทองแดงด้าน
  12.Drag-out
  13. ล้างน้ำ 1,2
  14. ชุบทองแดงเงา
  15. Drag-out
  16. ล้างน้ำ 1,2
  11. ชุบนิเกิลกึ่งเงา
  12. ล้างน้ำ 1
  20. ชุบโครเมี่ยม
  21. Drag-out
  22. ล้างน้ำ 1,2,3
  17. ชุบนิเกิล
  18. Drag-out
  19. ล้างน้ำ 1,2
  20. ชุบทอง
  21. Drag-out
  22. ล้างน้ำ 1,2,3
  20. ชุบเงิน
  21. Drag-out
  22. ล้างน้ำ 1,2,3
  23.กันหมอง
  24. ล้างน้ำ 1,2
  25. น้ำร้อน
  26. อบแห้ง


หมายเหตุ ขั้นตอนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า อาจจะเพิ่มหรือลดลง ตามความเหมาะสมกับลักษณะของชิ้นงานที่ต้องการชุบ


งานชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า
ขั้นตอนชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า