เครื่องดูดไอกรด
เครื่องดูดไอกรด ใช้เป็นเครื่องดูดอากาศเสียจากสารเคมี ที่ใช้ในงานชุบโลหะด้วยไฟฟ้า สามารถกรองอากาศเสียที่มีไอระเหยของกรด,ด่าง โดยการเพิ่มพื้นที่ผิวของน้ำ
ใช้ร่วมกับ Blower
ทำด้วย พลาสติก pp.หรือ pvc