ชีลเลอร์ ใช้สำหรับควบคุมและระบายความร้อนในถังชุบ ให้มีอุณหภูมิคงที่
คอล์ยเย็น ทำด้วยไททาเนี่ยม  ใช้กับงาน ชุบทองแดงเงา,ชุบซิ้งค์,อะโนไดซ์
ขนาด 12,000-120,000 BTU
ชีลเลอร์