โบลเวอร์
โบลเวอร์พีพี เป็นพัดลมสำหรับดูดอากาสเสีย  ที่เกิดจากงานชุบโลหะ เช่น ดูดไอกรด,ดูดไอด่าง
ทำด้วย pp,pvc ใช้ร่วมกับ Wet scrubber
ขนาด 1 hp-20 hp