เครื่องเติมน้ำยาอัตโนมัติ ใช้สำหรับ เติมน้ำยาพื้น,น้ำยาเงา ในบ่อชุบโลหะด้วยไฟฟ้า โดยวิธีการนับกระแสไฟฟ้าที่ใช้ไป แล้วสั่งให้ปั้มทำงาน โดยกำหนดเวลาและอัตราการไหลของปั้ม จึงทำให้มีความแม่นยำสูง และมีเช็ควาล์วป้องกันการเป็นกาลักน้ำ และเป็นปั้มที่ทนต่อความเป็นกรด เป็นด่าง ใช้กับงาน ชุบทองแดงด้าน, ชุบทองแดงเงา,ชุบนิเกิลกึ่งเงา,นิเกิลเงา,ชุบซิ้งค์
เครื่องเติมน้ำยา อัตโนมัติ